HERRHAGSSKOLANS DAG

Arrangemanget som anordnas av HFF med medlemmar, och brukar äga rum i majmånad. Alla intäkter går som vanligt till eleverna genom att  HFF skänker skolresebidrag till 3:orna och 6:orna men ger också andra bidrag till klasserna!

Varje klass planerar och genomför  sin uppgift själva på initiativ av klassombud/klassföräldrar. Nedan kan Ni se uppdelningen av uppdragen.

Vinden: Försäljning av matbröd
Åk 1: Försäljning av bullar/kaffebröd
Åk 2: Fiskdamm
Åk 3 och förskoleklasser: Lekar och aktiviteter
Åk 4: Korvförsäljning (Korv med bröd)
Åk 5: Café ( Kaffe, saft och fikabröd)
Åk 6: Loppis

 

Lathundar

Här finner Ni dokument som kan vara till hjälp vid planeringen av uppdragen.