OM HFF

HFF är en intresseförening för föräldrar och vårdnadshavare som har barn som går på Herrhagsskolan i Karlstad. Föreningens huvudsyfte är att på olika sätt ta tillvara barnens intressen och arbeta med frågor som gagnar barnens vardag i skolan. Eftersom skolan inte får be om några bidrag från föräldrarna för en skolaktivitet, exempelvis en teaterbiljett eller annat inträde, så kan HFF istället skjuta till sådana pengar.

Detta sker genom:

– att styrelsen har kontakter med skolledningen och andra beslutsfattare i kommunen.

-att bidra till finansiering av olika skolaktiviteter, där skolresorna i år 3 och 6 prioriterats. 200 kr per elev i åk 3 och 275 kr per elev i åk 6.

– att HFF:s intäkter går oavkortat tillbaka till barnen och deras aktiviteter under skoltid.

– att HFF arrangerar tillsammans med klasser och avdelningar Herrhagsskolans dag.

– att HFF försöker vi bidra till en positiv skolstart genom att bjuda alla barn på saft och bullar på läsårets första dag.

Medlemsavgifterna går oavkortat till barnen och är en förutsättning för att föreningen kan fortsätta att vara generös när klasserna ansöker om bidrag till olika aktiviteter. Tack!

 

Bli medlem

 

 

Stadga HFF