BLI MEDLEM

Vi behöver ditt stöd och engagemang!

Ju fler som bidrar med medlemsavgiften på 125 kronor per familj och läsår, desto fler aktiviteter och bidrag kan HFF vara med och sponsra. Utöver bidrag behöver vi behöver dina idéer och engagemang. Kanske har du förslag och på saker ditt barns klass kan utforska och uppleva utanför ordinarie undervisning? Eller kanske vill du hjälpa till att organisera exempelvis Herrhagsskolans dag? Ett engagemang i HFF ger förutom tillfredsställelsen av att ta aktiv del i sitt barns skolgång också möjlighet att på ett konkret sätt påverka den i positiv riktning.

Dialog med skolledningen om viktiga frågor!

Våra styrelsemöten är öppna för alla och vi för regelbundna samtal med skolledningen om viktiga frågor som berör våra barn. Hör av dig till oss om du vill väcka eller få stöd i en fråga!

Förgyller barnens vardag– Föräldraföreningen hjälper till att göra det möjligt!

En annan viktig uppgift HFF har är att främja Herrhagsskolans barn i deras allsidiga utveckling. Vår vision är att alla klasser ska få möjlighet att göra något extra utöver ordinarie undervisning, något som förgyller barnens vardag. Det kan till exempel vara att gå och se en teaterföreställning. Genom att bistå skolan med visst ekonomiskt stöd vill HFF skapa möjligheter för kreativa lärandeformer.

Ekonomiskt bidrag till skolresor!

Eftersom skolan inte får be om några bidrag från föräldrarna för en skolresa så kan HFF istället skjuta till sådana pengar där skolresorna i år 3 och 6 prioriterats. HHF:s bidrag till skolresor är 200 kr per elev i åk 3 och 275 kr per elev i åk 6.

Bli medlem nu och stöd vårt arbete.

Medlemsavgiften är 125 kr per familj och läsår som du betalar till pg 87 95 52-8. Ange texten ”Medlemsavgift 16/17” och ditt barns namn på inbetalningen.